Supper Basic 01

Bắt đầu từ
760,000VNĐ
1 tháng


CPU4 vCPU

RAM4 GB

SSD60 GB

IP Public1

Băng thôngUnlimited

Support24/7


Supper Basic 02

Bắt đầu từ
960,000VNĐ
1 tháng


CPU4 vCPU

RAM5 GB

SSD80 GB

IP Public1

Băng thôngUnlimited

Support24/7


Supper Basic 04

Bắt đầu từ
1,300,000VNĐ
1 tháng


CPU4 vCPU

RAM8 GB

SSD100 GB

IP Public1

Băng thôngUnlimited

Support24/7


Supper Basic 05

Bắt đầu từ
1,830,000VNĐ
1 tháng


CPU4 vCPU

RAM16 GB

SSD100 GB

IP Public1

Băng thôngUnlimited

Support24/7


Supper Basic 06

Bắt đầu từ
2,360,000VNĐ
1 tháng


CPU4 vCPU

RAM24 GB

SSD100 GB

IP Public1

Băng thôngUnlimited

Support24/7