• Friday, June 30, 2023

Chính sách giao nhận:

  • Sản phẩm của DCNET được phân phối trực tuyến trên trang client.dcnet.vn. Dịch vụ sẽ được kích hoạt ngay sau khi khách hàng thanh toán dịch vụ.
  • Bộ phận kỹ thuật DCNET sẽ tiến hành hỗ trợ khách hàng cho đến khi dịch vụ hoạt động đúng theo nhu cầu của khách hàng.

Cài đặt:

  • Các sản phẩm tại DCNET đều đã được cài đặt sẵn, nếu khách hàng có nhu cầu cài đặt những phần mềm  đặc thù, vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật.
  • Bộ phận kỹ thuật DCNET sẽ hỗ trợ cài đặt các dịch vụ cơ bản. Đối với các dịch vụ có bản quyền, khách hàng phải tự trang bị bản quyền và cung cấp cho kỹ thuật DCNET nếu có nhu cầu hỗ trợ cài đặt.