• Friday, June 30, 2023

Chính sách đổi:

 • Từ những dịch vụ do DCNET cung cấp, quý khách hàng có thể tiến hành tự nâng/hạ cấp các dịch vụ thông qua giao diện quản trị của DCNET.
 • Khi tiến hành nâng/hạ cấp dịch vụ, phần chi phí dịch vụ chưa sử dụng sẽ được tính toán lại, phần số dư sẽ được sử dụng để tiếp tục duy trì dịch vụ theo giá dịch vụ mới sau khi nâng/hạ cấp.
 • Khách hàng có thể thay đổi dịch vụ bất cứ lúc nào trong suốt quá trình sử dụng.

Chính sách trả hàng:

 • Thời gian gửi yêu cầu hoàn tiền phải trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán dịch vụ.
 • DCNET không hoàn tiền cho các dịch vụ bị hủy do vi phạm điều khoản Chính sách dịch vụ.
 • DCNET chỉ hoàn tiền khi khách hàng gửi yêu cầu hoàn tiền.
 • Không hoàn tiền dịch vụ đăng ký tên miền và các dịch vụ liên quan đến tên miền.
 • Thời gian hoàn tiền sẽ từ 3 đến 7 ngày tùy theo ngân hàng hoặc cổng thanh toán của khách hàng khi thanh toán dịch vụ.
 • Dịch vụ quá thời gian 7 ngày sẽ không được hoàn tiền. Một số trường hợp đặc biệt thì sẽ hoàn số tiền còn lại dựa theo thời hạn sử dụng qua chuyển khoản ngân hàng, thời gian xử lý từ 3-7 ngày.

Chính sách hủy đơn hàng:

 • Đối với các dịch vụ chưa thanh toán, Quý khách có thể tiến hành hủy ngay trên trang quản trị của dịch vụ
 • Đối với các dịch vụ đã thanh toán, DCNET chỉ hoàn tiền khi khách hàng gửi yêu cầu hoàn tiền. Thời gian xử lý từ 3-7 ngày làm việc.
 • Thời gian hủy dịch vụ không quá 7 ngày sau khi thanh toán. Sau 7 ngày, chi phí dịch vụ sẽ được hoàn lại sau khi đã trừ thời gian sử dụng dịch vụ.