• Friday, June 23, 2023

Công ty DCNET thu thập thông tin của khách hàng, người dùng từ việc đăng kí tài khoản tại client.dcnet.vn.

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Thông báo các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi đặc biệt; các sự kiện quan trọng của DCNET (e-mail marketing).

Nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng bằng cách gửi thông báo gia hạn hoặc các thông tin liên quan đến dịch vụ của khách hàng.

 

b) Phạm vi sử dụng thông tin:

Sử dụng trong nội bộ hệ thống mail của DCNET gửi đến email của khách hàng.

Bộ phận kinh doanh liên hệ hỗ trợ trong suốt quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ tại DCNET.

 

c) Thời gian lưu trữ thông tin:

Toàn bộ thông tin khách hàng đăng ký trên trang client.dcnet.vn được lưu trữ thành cơ sỡ dữ liệu trên CRM của Công ty DCNET cho đến khi khách hàng chấm dứt hoàn toàn các hợp đồng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Các cá nhân, tổ chức sau được quyền tiếp cận các thông tin của người dùng:

Nhân viên phụ trách và các cấp quản lý của DCNET.

Cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Mọi thắc mắc và nhu cầu hỗ trợ khách hàng có thể liên hệ tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DCNET - 1900 0382 - 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa:

Khách hàng của DCNET có thể chủ động chỉnh sửa các thông tin liên hệ của cá nhân/ tổ chức lưu trữ tại DCNET thông qua trang quản lý tài khoản khách hàng. Các thông tin khách hàng có thể chỉnh sửa bao gồm: Số điện thoại, địa chỉ, email, số CCCD, ngày sinh, người liên hệ.

Việc chỉnh sửa, cập nhật tên khách hàng cần thực hiện thông qua các biểu mẫu theo quy định của DCNET. DCNET sẽ tiến hành xác thực các thông tin này rồi mới tiến hành cập nhật trên hệ thống.

 

f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng:

Mọi vấn đề về bảo mật thông tin người dùng chúng tối sẽ liên hệ qua email hoặc số điện thoại người dùng cung cấp khi đăng ký dịch vụ. Trường hợp nếu khách hàng thay đổi hay phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng bất hợp pháp do nguyên nhân từ chúng tôi, quý khách vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi, chúng tôi sẽ phối hợp với quý khách để có biện pháp xử lý kịp thời.