Supper Premium 01

Bắt đầu từ
3,030,000VNĐ
1 tháng


CPU4 vCPU

RAM24 GB

SSD200 GB

IP Public1

Băng thôngUnlimited

Support24/7


Supper Premium 02

Bắt đầu từ
5,030,000VNĐ
1 tháng


CPU4 vCPU

RAM24 GB

SSD500 GB

IP Public1

Băng thôngUnlimited

Support24/7


Supper Premium 03

Bắt đầu từ
3,560,000VNĐ
1 tháng


CPU4 vCPU

RAM32 GB

SSD200 GB

IP Public1

Băng thôngUnlimited

Support24/7


Supper Premium 04

Bắt đầu từ
5,560,000VNĐ
1 tháng


CPU4 vCPU

RAM32 GB

SSD500 GB

IP Public1

Băng thôngUnlimited

Support24/7


Supper Premium 05

Bắt đầu từ
5,700,000VNĐ
1 tháng


CPU4 vCPU

RAM64 GB

SSD200 GB

IP Public1

Băng thôngUnlimited

Support24/7


Supper Premium 06

Bắt đầu từ
7,700,000VNĐ
1 tháng


CPU4 vCPU

RAM64 GB

SSD500 GB

IP Public1

Băng thôngUnlimited

Support24/7